TyfloCentrum Olomouc - pomáháme nevidomým

Účelem veřejné sbírky „TyfloCentrum Olomouc - pomáháme nevidomým" je informovat veřejnost o potřebách osob s těžkým zrakovým postižením a získat finanční prostředky na činnosti podporující samostatnost, nezávislost, seberealizaci a aktivní zapojení těchto osob do běžného života a pracovního procesu.

TyfloCentrum Olomouc, o.p.s.

Posláním TyfloCentra Olomouc, o.p.s. je podporovat osoby se zrakovým a kombinovaným postižením (kdy zrakové je dominantní) v aktivním přístupu k životu, povzbudit jejich vůli k osobnímu růstu a posílit jejich nezávislost.Zpět

 

DMS BILEHULKY 30
DMS BILEHULKY 60
DMS BILEHULKY 90
87 777

Organizace: TyfloCentrum Olomouc, o.p.s.

http://www.tyflocentrum-ol.cz

Děkujeme

 

 

 

Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč, příjemce vaší pomoci obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.
Informace o trvalé podpoře zde . Službu Dárcovské SMS zajišťuje Fórum dárců