Podpora lidí ohrožených existenční nouzí

Cílem projektu je podpora lidí v nouzi z důvodu postižení, dlouhodobé ztráty zaměstnání, rodičovské dovolené, stáří, příslušnosti k národnostní menšině nebo z důvodu nenadálé krizové události. Charita těmto lidem nabízí odborné sociální poradenství, které jim pomáhá v překonání krizových situací a k opětovnému začlenění do společnosti. Konkrétním příkladem pomoci lidem v mimořádné tísni jsou stravenky na základní potraviny nebo jízdenky k nutné dopravě domů či na úřady.

Diecézní charita Brno

Od roku 1992 pomáhá lidem, kteří se o sebe sami nemohou postarat, ať již v důsledku stáří, zdravotního handicapu nebo nepříznivých sociálních podmínek.

Pomáhá také obětem živelných pohrom a civilizačních neštěstí v ČR (povodně 1997, 2002, 2009) i v zahraničí (zemětřesení na Haiti 2010, pomoc lidem na Ukrajině nebo v Moldavsku).

Diecézní charita Brno je součástí celostátní Charity ČR a působí na území brněnské diecéze (kraj Vysočina, Jihomoravský kraj). Poskytuje zde 130 zdravotních a sociálních služeb, které každoročně využije zhruba 50 000 uživatelů.Zpět

 

DMS DCHB 30
DMS DCHB 60
DMS DCHB 90
87 777

Organizace: Diecézní charita Brno

http://www.dchb.charita.cz

Děkujeme

 

 

 

Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč, příjemce vaší pomoci obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.
Informace o trvalé podpoře zde . Službu Dárcovské SMS zajišťuje Fórum dárců