KLIKA pro HANDICAP

Účelem projektu Klika pro Handicap je získání finančních prostředků k zajištění sociálních a návazných služeb, které sdružení poskytuje cca 80 uživatelům; a dále k zajištění zájmových a aktivizačních programů pro dalších 90 osob. V jedné větě představujeme každou ze tří hlavních služeb:
- nepřetržitá osobní asistence pro její uživatele z řad osob se zdravotním postižením a seniorů znamená: „...zůstáváme doma a jsme nezávislí!",
- individuální doprava speciálně upravenými vozidly pro ně znamená: „...dostaneme se kdy a kam potřebujeme!",
- klub dětí a mládeže znamená pro nejmladší členy spolku: „...máme si kde hrát a tvořit, s kým cestovat, poznávat svět i sami sebe".

Proč právě KLIKA? Protože KLIKA otevírá členům a uživatelům služeb Handicapu Zlín pomyslné dveře k novým příležitostem a protože "mít KLIKU" přece znamená mít štěstí!
Pokud vezmete „za KLIKU", děkujeme za pomoc a přejeme, ať i Vy „máte KLIKU"!


Handicap Zlín, z.s.

Handicap Zlín, z.s. podporuje práva, potřeby a zájmy osob s postižením a seniorů, kteří se nacházejí v nepříznivé sociální situaci, a vyvíjí aktivity směřující k jejich začlenění do běžného života, jako např.:

a) poskytování sociálních služeb osobní asistence
b) zajišťování dopravních služeb
c) pořádání integračních akcí pro děti a mládež
d) aktivizace osob se zrakovým postižením ve sportovním klubu
e) půjčování kompenzačních pomůcek

Kromě toho je provozovatelem dobročinného obchodu Dobroděj a pořádá benefiční akce.Zpět

 

DMS KLIKA 30
DMS KLIKA 60
DMS KLIKA 90
87 777

Organizace: Handicap Zlín, z.s.

http://www.handicap.cz

Děkujeme

 

 

 

Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč, příjemce vaší pomoci obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.
Informace o trvalé podpoře zde . Službu Dárcovské SMS zajišťuje Fórum dárců