KLIKA pro HANDICAP

Proč právě KLIKA? Protože KLIKA otevírá zdravotně postiženým členům sdružení HANDICAP Zlín pomyslné dveře k novým příležitostem a protože "mít KLIKU" přece znamená mít štěstí!

Účelem projektu KLIKA pro HANDICAP je získání finančních prostředků k zajištění služeb, které sdružení poskytuje 70-ti osobám s tělesným a mentálním postižením:

- nepřetržitá osobní asistence
„...zůstáváme doma a jsme nezávislí!",
- individuální doprava speciálně upravenými vozidly
„... jsme tehdy a tam, kde potřebujeme!",
- klub dětí a mládeže 
„... máme si kde hrát a tvořit, s kým cestovat, poznávat svět i sami sebe".

Pokud „vezmete za KLIKU", děkujeme za pomoc a přejeme, ať i Vy „máte KLIKU"!

Handicap Zlín, z.s.

Již dvacátým rokem nabízí naše občanské sdružení lidem se zdravotním postižením ze Zlína a okolí pomoc v jejich nepříznivé osobní situaci a poskytuje podporu při jejich začleňování do běžného života

a) poskytováním sociálních služeb (osobní asistence u vozíčkářů a seniorů, dopravní služby imobilním)
b) organizováním aktivizačních programů pro osoby se zdravotním postižením (zejména volnočasových pro děti a mládež a sportovních pro dospělé)Zpět

 

DMS KLIKA 30
DMS KLIKA 60
DMS KLIKA 90
87 777

Organizace: Handicap Zlín, z.s.

http://www.handicap.cz

Aktuální ­ NEOFICIÁLNÍ stav za poslední­ dva měsíce

[ DMS KLIKA ] duben 5 dms
[ DMS KLIKA ] březen 3 dms

Děkujeme

 

 

 

Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč, příjemce vaší pomoci obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.
Informace o trvalé podpoře zde . Službu Dárcovské SMS zajišťuje Fórum dárců