Tříkrálová sbírka

Tříkrálovou sbírku pořádá každoročně Charita Česká republika a jedná se o největší dobrovolnickou akci u nás. Do ulic vychází kolem 15ti tisíc kolednických skupinek - převážně dětí a mladých lidí v přestrojení za tři krále. Vedle příspěvku do kasičky je samozřejmě sbírku možné podpořit i formou DMS nebo finančním příspěvkem na účet.

Z výtěžku jsou podpořeny služby a projekty Charit po celé republice, a to zejména na pomoc:
- handicapovaným a nemocným
- seniorům
- matkám s dětmi v tísni
- lidem bez domova a v materiální nouzi
- lidem v těžké sociální situaci
- dětem a mládeži ze sociálně rizikového prostředí
- dalším osobám v krizi (například obětem domácího násilí, závislým na návykových látkách apod.)
Desetina výnosu jde na humanitární pomoc do zahraničí.

Charita Česká republika

Charita Česká republika pomáhá potřebným bez ohledu na jejich vyznání, rasu nebo národnost.
Je největším nestátním poskytovatelem zdravotních a sociálních služeb v České republice a věnuje se také humanitární pomoci a rozvojové spolupráci v zahraničí.Zpět

 

DMS KOLEDA 30
DMS KOLEDA 60
DMS KOLEDA 90
87 777

Organizace: Charita Česká republika

http://www.charita.cz

Děkujeme

 

 

 

Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč, příjemce vaší pomoci obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.
Informace o trvalé podpoře zde . Službu Dárcovské SMS zajišťuje Fórum dárců