Daňové přiznání pomáhá

Daňové přiznání pomáhá je unikátní způsob podpory charitativních organizací. Tento společný projekt serveru OnlinePriznani.czFóra dárců kombinuje využití snadného online zpracování daňového přiznání a možnosti přispět na dobrou věc.

Uživatel si v aplikaci vyhotoví své daňové přiznání, které je mu zdarma zasláno na email. Jelikož ušetří nemalé prostředky za služby účetní, je mu nabídnuta možnost, aby si jako formu poděkování za využité služby aktivoval dlouhodobou dárcovskou podporu a po dobu neurčitou, až do doby, kdy trvalou DMS podporu odvolá, tak prostřednictvím dárcovské SMS každý měsíc podporoval konkrétní projekt SOS dětských vesniček zvolenou částkou 30, 60 nebo 90 Kč. SOS dětské vesničky z této částky měsíčně obdrží 29 nebo 59 nebo 89 Kč.

Dárce může svoji trvalou podporu kdykoli dle svého uvážení bezplatně odvolat zasláním SMS ve tvaru STOP VESNICKYOP na tel. 87 777.

Získané finanční prostředky budou použity v programech SOS dětských vesniček zaměřených na pomoc ohroženým dětem a rodinám s dětmi a na podporu pěstounské péče v ČR.

SOS dětské vesničky patří mezi nejvýznamnější neziskové organizace v České republice. Ročně pomáhají stovkám rodin ohrožených odebráním dítěte, stejně jako týraným, zneužívaným a zanedbávaným dětem, které ve své původní rodině nemohou vyrůstat. SOS dětské vesničky poskytují komplexní služby sahající od prevence odebírání dětí z rodin přes okamžitou pomoc dětem v akutní nouzi až po podporu pěstounských rodin či pomoc sociálně znevýhodněným mladistvým se vstupem do samostatného života. Programy organizace jsou v rámci lokálních zdrojů ze 60 procent financovány z příspěvků soukromých dárců a lze je podpořit ve veřejné sbírce na účtu: 211757409/0300.

Programy SOS dětských vesniček: http://www.sos-vesnicky.cz/nase-cinnost.

SOS dětské vesničky, z.s.

SOS dětské vesničky, z.s. zajišťují náhradní rodinnou péči (v podobě skupinové pěstounské péče) dětem, jejichž vlastní rodina selhala. Organizace vyhledává a školí SOS pěstouny/ky, kteří pak v SOS dětské vesničce vychovávají svěřené děti v rodinném prostředí.
Každá pěstounská rodina sestává z 3-7 dětí.

Činnost SOS dětských vesniček, z.s. byla po předchozím období pod pravomocí státu obnovena po roce 1989. V 90. letech převzalo Sdružení SOS dětských vesniček zpět zařízení/vesničky v Karlových Varech - Doubí a v Chvalčově a úspěšně realizovalo výstavbu vesničky v Brně - Medlánkách.

V roce 2003 vznikl také program následné péče pro děti z SOS dětských vesniček, tzv. Komunita mládeže.
Zpět

 

DMS TRV VESNICKYOP 30
DMS TRV VESNICKYOP 60
DMS TRV VESNICKYOP 90
87 777

Organizace: SOS dětské vesničky, z.s.

http://www.sos-vesnicky.cz

Děkujeme

 

 

 

Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč, příjemce vaší pomoci obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.
Informace o trvalé podpoře zde . Službu Dárcovské SMS zajišťuje Fórum dárců