Podpora programů SOS dětských vesniček

Získané finanční prostředky budou použity v programech SOS dětských vesniček zaměřených na pomoc ohroženým dětem a rodinám s dětmi a na podporu pěstounské péče v ČR.

SOS dětské vesničky patří mezi nejvýznamnější neziskové organizace v České republice. Ročně pomáhají stovkám rodin ohrožených odebráním dítěte, stejně jako týraným, zneužívaným a zanedbávaným dětem, které ve své původní rodině nemohou vyrůstat. SOS dětské vesničky poskytují komplexní služby sahající od prevence odebírání dětí z rodin přes okamžitou pomoc dětem v akutní nouzi až po podporu pěstounských rodin či pomoc sociálně znevýhodněným mladistvým se vstupem do samostatného života. Programy organizace jsou v rámci lokálních zdrojů ze 60 procent financovány z příspěvků soukromých dárců a lze je podpořit ve veřejné sbírce na účtu: 211757409/0300.

Programy SOS dětských vesniček: http://www.sos-vesnicky.cz/nase-cinnost/

SOS dětské vesničky, z.s.

SOS dětské vesničky, z.s. zajišťují náhradní rodinnou péči (v podobě skupinové pěstounské péče) dětem, jejichž vlastní rodina selhala. Organizace vyhledává a školí SOS pěstouny/ky, kteří pak v SOS dětské vesničce vychovávají svěřené děti v rodinném prostředí.
Každá pěstounská rodina sestává z 3-7 dětí.

Činnost SOS dětských vesniček, z.s. byla po předchozím období pod pravomocí státu obnovena po roce 1989. V 90. letech převzalo Sdružení SOS dětských vesniček zpět zařízení/vesničky v Karlových Varech - Doubí a v Chvalčově a úspěšně realizovalo výstavbu vesničky v Brně - Medlánkách.

V roce 2003 vznikl také program následné péče pro děti z SOS dětských vesniček, tzv. Komunita mládeže.
Zpět

 

DMS VESNICKY 30
DMS VESNICKY 60
DMS VESNICKY 90
87 777

Organizace: SOS dětské vesničky, z.s.

http://www.sos-vesnicky.cz

Děkujeme

 

 

 

Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč, příjemce vaší pomoci obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.
Informace o trvalé podpoře zde . Službu Dárcovské SMS zajišťuje Fórum dárců