Praga-Haiti

. Výstavba studní s pitnou vodou v severozápadní oblasti na Haiti. Podpora misie v Baie-de-Henne.
. Poskytujeme konkrétní, efektivní a dlouhodobou pomoc nejchudším obyvatelům Haiti.
Zajišťujeme zdroje pitné vody v nejméně dostupných oblastech.
Nabízíme práci místním lidem.
Učíme je dovednostem potřebným pro dlouhodobý rozvoj.

Fidcon z.s.

Podstatou činnosti Fidcon je vzdělávání. Snažíme se, aby byli lidé odpovědní vůči sobě, druhým a prostředí kolem sebe. Motivujeme k hodnotám, kterých si společnost váží. Realizujeme manažerská školení, teambuildingy, zážitkové kurzy, humanitární projekt Praga-Haiti.Zpět

 

DMS PRAGAHAITI 30
DMS PRAGAHAITI 60
DMS PRAGAHAITI 90
87 777

Organizace: Fidcon z.s.

http://www.praga-haiti.cz

Děkujeme

 

 

 

Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč, příjemce vaší pomoci obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.
Informace o trvalé podpoře zde . Službu Dárcovské SMS zajišťuje Fórum dárců