Pomoc rodinám s dětmi v nouzi

Posláním Sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi je poskytovat pomoc a podporu rodinám s dětmi z oblasti Pardubicka, jejichž vývoj je ohrožen v důsledku dopadů obtížné životní situace, kterou rodiče nedokážou sami bez pomoci překonat, a u kterých existují další rizika ohrožení jejich vývoje.
Nabídkou odborných sociálních služeb směřujeme ke stabilizaci rodinné situace uživatelů a napomáháme tím k setrvávání dítěte ve své původní rodině.
Služby jsou posktovány terénní formou. Snažíme se podporovat přirozenou kompetenci rodičů při péči o jejich děti.

Oblastní charita Pardubice

Posláním organizace je pomáhat lidem v hmotné, sociální, zdravotní, duševní a duchovní nouzi.Zpět

 

DMS POMOCRODINAM 30
DMS POMOCRODINAM 60
DMS POMOCRODINAM 90
87 777

Organizace: Oblastní charita Pardubice

http://www.pardubice.charita.cz

Děkujeme

 

 

 

Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč, příjemce vaší pomoci obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.
Informace o trvalé podpoře zde . Službu Dárcovské SMS zajišťuje Fórum dárců