Kam poslat DMS?

Životní prostředí, ekologie a zvířata, Regionální a ekonomický rozvoj a Vzdělávání a výzkum

Prohlédněte si projekty

Pomoc pro Parent Project - Pomoc dětem se svalovou dystrofií DMD/BMD

Posláním pacientské rodičovské organizace Parent Project je podpora výzkumu a  budoucí léčby svalových (muskulárních) dystrofií DMD/BMD, zlepšení základní péče a kvality života a podpora integrace svých pacientů.

• Přispívá na rehabilitační, kompenzační a zdravotní pomůcky, osobní asistenci
• Pořádá ozdravné pobyty a pravidelná setkávání rodin s postiženými dětmi
• Pořádá odborné školení a semináře pro rodiče postižených dětí a lékaře
• Pro své členy, laickou i odbornou lékařskou veřejnost překládá a vydává informační materiály a odborné publikace s poznatky o nemoci DMD/BMD
• Zajišťuje spojení a sdílení poznatků s výzkumnými centry ve světě a podobnými organizacemi
• Podporuje vytvoření center komplexní péče v ČR
• Podporuje nadějné projekty výzkumu získání účinného léku a projekty klinického testování

Díky Vaší podpoře můžeme nadále plnit své poslání.
Děkujeme, že jste vstoupili do života našich dětí.

PARENT PROJECT, z.s.

Parent Project (Projekt rodičů) je sdružení rodičů a blízkých, jejichž děti se narodily se svalovou (muskulární) dystrofií Duchenne/Becker (DMD/BMD). Svalové dystrofie jsou genetická onemocnění, která se projevují jako postupné ochabování svalstva. Průběh jednotlivých forem dystrofií je různý. Nejčastější a nejkrutější formou je Duchennova svalová dystrofie (DMD).

Posláním naší rodičovské organizace Parent Project je podpora výzkumu a budoucí léčby svalových dystrofií DMD/BMD, zlepšení základní péče a kvality života a podpora integrace.

Parent Project byl založen v USA roku 1994.
Naše organizace působí v ČR od roku 2001.
Více na www.parentproject.czZpět

 

DMS SVAL
87 777

Organizace: PARENT PROJECT, z.s.

http://www.parentproject.cz

Celkový počet přijatých DMS

Od začátku projektu ke konci měsíce ledna 2017 získal projekt celkem 2163 dms, tedy 61.646,- Kč.

DMS SVAL2163 dms

Aktuální NEOFICIÁLNÍ stav za poslední dva měsíce

[ DMS SVAL ] únor 4 dms
[ DMS SVAL ] leden 13 dms

Děkujeme

 

 

 

Cena DMS je 30 Kč, příjemce vaší pomoci obdrží 28.50 Kč. Informace o roční podpoře zde. Službu DMS zajišťuje:
Fórum dárců