Paměť národa

Paměť národa je projektem společnosti Post Bellum, Českého rozhlasu a Ústavu pro studium totalitních režimů, v rámci kterého dokumentaristé zaznamenávají vzpomínky pamětníků významných událostí 20. století.
Kolekce nahrávek, doplněná fotografiemi a archivními materiály, je zpřístupněna na internetové stránce www.pametnaroda.cz. V současnosti zde lze najít více než 3000 vzpomínek, jejichž počet se neustále rozrůstá. Jedná se tak o jednu z největších veřejně přístupných pamětnických sbírek v Evropě.
Paměť národa slouží nejen badatelům, historikům či novinářům, ale i široké veřejnosti, která se tak prostřednictvím osobních příběhů seznamuje s fenomény moderních dějin.

POST BELLUM o.p.s.

Společnost Post Bellum mimo jiné vysílá rozhlasový pořad Příběhy 20. století, každoročně uděluje Ceny paměti národa lidem, kteří měli odvahu postavit se zlu, provozuje mobilní aplikaci Místa paměti národa a organizuje vzdělávací projekty na školách Příběhy našich sousedů.Zpět

 

DMS PAMET 30
DMS PAMET 60
DMS PAMET 90
87 777

Organizace: POST BELLUM o.p.s.

http://www.postbellum.cz

Děkujeme

 

 

 

Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč, příjemce vaší pomoci obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.
Informace o trvalé podpoře zde . Službu Dárcovské SMS zajišťuje Fórum dárců