Kam poslat DMS?

Životní prostředí, ekologie a zvířata, Regionální a ekonomický rozvoj a Vzdělávání a výzkum

Prohlédněte si projekty

Pomozte nám v Opavě pomáhat

Charita Opava je na území města Opavy největším nestátním poskytovatelem sociálních služeb. Služby jsou poskytovány v 17 střediscích a jejich rozsah je „od kolébky ke hrobu". Posláním Charity Opava je profesionálně poskytovat služby sociálně, zdravotně a společensky znevýhodněným lidem a zaměstnávat osoby s problémy na trhu práce.
Charita Opava pomáhá občanům Opavy již déle než 20 let a poskytuje ve městě více než polovinu sociálních služeb, díky nimž se zde lépe žije dětem i seniorům. Projekt DMS - POMOZTE NÁM V OPAVĚ POMÁHAT - spočívá ve vzájemné solidaritě občanů Opavy - mnoho malých finančních darů zmůže dohromady hodně.

Charitativní DMS mají pomoci poskytovat sociální služby a pomoc potřebným. Současná situace na poli poskytování soc. služeb a zaměstnávání zdravotně znevýhodněných je vinou finančních restrikcí stále obtížnější, projekt DMS by mohl tuto situaci ulehčit. Finanční dary, poskytnuté prostřednictvím DMS, mají sloužit především k sanování propadů dotací a příspěvků pro nejpotřebnější na území Opavska. Konkrétně se bude jednat především o provoz socioterapeutické dílny pro mentálně postižené Radost, provoz mobilního hospice Pokojný přístav, chráněného bydlení a sociální rehabilitace pro zrakově postižené v Domě sv. Cyrila a Metoděje ve Vlaštovičkách, Chráněné dílny sv. Josefa a Chráněné technické dílny, Mateřského centra Neškola.

 

Charita Opava

Posláním organizace je profesionálně poskytovat služby sociálně, zdravotně a společensky znevýhodněným lidem a zaměstnávat osoby s problémy na trhu práce.Zpět

 

DMS CHARITAOPAVA
87 777

Organizace: Charita Opava

http://www.charitaopava.cz

Celkový počet přijatých DMS

Od začátku projektu ke konci měsíce ledna 2017 získal projekt celkem 0 dms.

Aktuální NEOFICIÁLNÍ stav za poslední dva měsíce

[ DMS CHARITAOPAVA ] únor 24 dms
[ DMS CHARITAOPAVA ] leden 30 dms

Děkujeme

 

 

 

Cena DMS je 30 Kč, příjemce vaší pomoci obdrží 28.50 Kč. Informace o roční podpoře zde. Službu DMS zajišťuje:
Fórum dárců