Kam poslat DMS?

Životní prostředí, ekologie a zvířata, Regionální a ekonomický rozvoj a Vzdělávání a výzkum

Prohlédněte si projekty

Pomozte nám vidět mámu a tátu každý den

Raná péče je preventivní sociální služba. Naše úsilí směřuje k posílení kompetence rodičů tak, aby dítě mohlo žít v rodině a nebylo odsouzeno k ústavnímu životu.

Počet zájemců o službu rané péče převyšuje kapacitu organizace.

Cílem projektu je zajistit finanční prostředky na mzdové náklady našich poradců.

Jejich psychická i odborná pomoc je pro rodinu, kde se narodilo dítě s postižením, naprosto nepostradatelná.

Největším aktivem neziskových společností jsou její zaměstnanci. Projekt nám umožní zachovat stávající úvazky poradcům, protože ti nejlépe znají cílovou skupinu organizace a jsou s ní již léta v pravidelném kontaktu. Všichni jsou VŠ vzdělaní obor sociální práce, sociální pedagogika a psychologie.

Pomocí stimulace zraku učí rodiče, jak připravit prostředí svému dítěti, půjčuje jim speciální hračky a pomůcky. Největší část služby je terénního charakteru - tj. odehrávající se v domácím prostředí klientů. Naše mnohaleté zkušenosti ověřily tento způsob jako nejvhodnější pro práci s dětmi ranného věku, které mají navíc závažné zdravotní problémy. Ve svém domácím prostředí se děti cítí nejen bezpečně, ale i mnohem lépe se učí novým dovednostem.

Je důležité, aby služba byla poskytována kvalifikovanými poradci.

EDA cz, z.ú.

EDA cz., z.ú. (do 31.12.2015 Raná péče EDA, o.p.s.) je držitelem značky SPOLEHLIVÁ veřejně prospěšná organizace. Současně jsme získali ocenění Neziskovka roku 2015.

Službu rané péče poskytujeme rodinám s dítětem se zrakovým nebo kombinovaným postižením od jeho narození do 7 let věku již více než 25 let.
Působíme v Praze, Středočeském, Pardubickém a Ústeckém kraji a naše služby jsou poskytovány především v domácím prostředí, kde se dítě cítí nejlépe.
Provozujeme také jedinečnou celorepublikovou krizovou telefonickou a chatovou Linku EDA 800 40 50 60, která je určená rodinám dětí se závažnou diagnózou, po těžkém úraze, předčasně narozených nebo dětí s postižením.Zpět

 

DMS VIDETMAMU
87 777

Organizace: EDA cz, z.ú.

http://www.ranapece.eu

Celkový počet přijatých DMS

Od začátku projektu ke konci měsíce března 2016 získal projekt celkem 0 dms.

Aktuální NEOFICIÁLNÍ stav za poslední dva měsíce

[ DMS VIDETMAMU ] květen 7 dms
[ DMS VIDETMAMU ] duben 12 dms

Děkujeme

 

 

 

Cena DMS je 30 Kč, příjemce vaší pomoci obdrží 28.50 Kč. Informace o roční podpoře zde. Službu DMS zajišťuje:
Fórum dárců