Dejme šanci dětem

Dejme šanci dětem

Dejme šanci dětem je výchovně-vzdělávací projekt podporující vzdělání a talent dětí z dětských domovů a pěstounských rodin.

Jedná se o zcela první charitativní internetový projekt určený k adresné pomoci konkrétním dětem a umožňuje nejširší veřejnosti seznámit se s životními příběhy dětí z dětských domovů a pěstounských rodin a jejich aktuálními potřebami.

Projekt je určen dětem z dětských domovů starším 6 let na podporu jejich individuálního rozvoje, talentu, vzdělání a přípravy na budoucí povolání. Dětské domovy a pěstounské rodiny mají omezené finanční možnosti a nemohou si tak dovolit poskytnout dětem to, co potřebují k rozšíření svého vzdělání, podpoře talentu apod. Projekt tedy podporuje zejména vzdělávací kurzy, zájmové kroužky, učebnice, pomůcky a vybavení do školy, pracovní pomůcky a přístroje, jazykové kurzy, potřeby na rozvoj hudebního, výtvarného či pohybového talentu.

Více informací na www.sance.cz

Spolu dětem o.p.s.

Spolu dětem o.p.s. od roku 2006 podporuje a pomáhá dětem žijícím mimo vlastní rodinu.

Posláním organizace je prostřednictvím široké škály vzdělávacích projektů

 

  • připravit děti a mladé lidi z dětských domovů na samostatný život
  • podporovat vzdělání a talent dětí
  • propojovat dětské domovy s místní komunitou
  • šířit informace o náhradní rodinné péči

 

Více informací na www.spoludetem.cz

 

 

Spolu dětem o.p.s.

Spolu dětem o.p.s. od roku 2006 podporuje a pomáhá dětem žijícím mimo vlastní rodinu.

Posláním organizace je prostřednictvím široké škály vzdělávacích projektů připravit děti a mladé lidi z dětských domovů na samostatný život, podporovat vzdělání a talent dětí, propojovat dětské domovy s místní komunitou, šířit informace o náhradní rodinné péči.

Více informací na www.spoludetem.cz.Zpět

 

DMS SPOLUDETEM 30
DMS SPOLUDETEM 60
DMS SPOLUDETEM 90
87 777

Organizace: Spolu dětem o.p.s.

http://www.spoludetem.cz/
0 dms.

Aktuální ­ NEOFICIÁLNÍ stav za poslední­ dva měsíce

[ DMS SPOLUDETEM ] kvě›ten 16 dms
[ DMS SPOLUDETEM ] duben 18 dms

Děkujeme

 

 

 

Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč, příjemce vaší pomoci obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.
Informace o trvalé podpoře zde . Službu Dárcovské SMS zajišťuje Fórum dárců