Pomoc přichází na čtyřech tlapkách

Cílem projektu " Pomoc přichází na čtyřech tlapkách" je integrace osob se zdravotním postižením do majoritní společnosti a zajištění kvalitnějšího života prostřednictvím speciálně vycvičeného asistenčního psa.

Získané finanční prostředky budou použity na výběr, nákup, výchovu a testování psů pro speciální výcvik asistenčních psů a na pokrytí nákladů na zkoušky, předávání a secvičování speciálně vycvičených psů s klienty.

Helppes - Centrum výcviku psů pro postižené, o.p.s.

Posláním neziskové organizace Helppes je integrace osob se zdravotním postižením do společnosti a kolektivu, jejich návrat do aktivního života, zařazení do vzdělávacího či pracovního procesu, rozšíření možností při sebeobsluze, získání větší samostatnosti, nezávislosti, sebevědomí, svobody a bezpečí. To vše pomocí speciálně vycvičených psů v projektu Pomoc přichází na čtyřech tlapkách.

Asistenční a signální psi dokážou částečně nahradit pomoc a službu osobních asistentů či rodinných příslušníků, čímž zvyšují soběstačnost lidí s postižením. Helppes je jediná profesionální nezisková organizace svého druhu v ČR, která je registrovaným poskytovatelem sociálních služeb. Helppes poskytuje zcela komplexní soubor souvisejících služeb - od zaškolení žadatele o speciálně vycvičeného psa, přes jeho výuku a proškolení, předání psa a secvičení se psem, až po následný servis po celou dobu aktivní služby psa. Helppes poskytuje všechny své služby pomocí profesionálního týmu nejen odborníků na výcvik psů, ale i pracovníků v sociálních službách s odborným vzděláním pro práci s osobami se zdravotním postižením.

Helppes, jako první organizace ze zemí tzv. bývalého východního bloku, dokázal splnit podmínky nejvyšších mezinárodních standardů v poskytování služeb tohoto druhu a získal akreditaci mezinárodních odborných organizací Assistance Dogs Europe a Assistance Dogs International.
Organizace Helppes je držitelem značky Spolehlivá veřejně prospěšná organizace, Ceny veřejnosti v ocenění "Neziskovka roku 2013 a 2014″, osvědčení NROS pro Zdravě řízenou NNO.
Helppes, jako jediný v ČR, je také držitelem Certifikátu světové organizace Delta Society.

Proč je pro klienty neziskové organizace důležitý výtěžek z tohoto projektu:
Pouze vodicí psi pro osoby se zrakovým postižením jsou všem výcvikovým subjektům plně hrazeni státem, a to až do výše 350.000,-Kč. Ale všichni ostatní žadatelé, bez ohledu na typ a závažnost jejich postižení a jejich potřebnost, nedostanou na své psí pomocníky příspěvek od státu žádný a jsou proto pro možnost získání psího pomocníka zcela plně závislí na grantových řízeních, sponzorských darech, donátorech, výtěžku z tohoto projektu apod.Zpět

 

DMS HELPPES 30
DMS HELPPES 60
DMS HELPPES 90
87 777

Organizace: Helppes - Centrum výcviku psů pro postižené, o.p.s.

http://www.helppes.cz
0 dms.

Aktuální ­ NEOFICIÁLNÍ stav za poslední­ dva měsíce

[ DMS HELPPES ] kvě›ten 74 dms
[ DMS HELPPES ] duben 79 dms

Děkujeme

 

 

 

Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč, příjemce vaší pomoci obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.
Informace o trvalé podpoře zde . Službu Dárcovské SMS zajišťuje Fórum dárců