Kam poslat DMS?

Životní prostředí, ekologie a zvířata, Regionální a ekonomický rozvoj a Vzdělávání a výzkum

Prohlédněte si projekty

Fond seniorů

Fond seniorů podporuje prověřené projekty, které poskytují moderní sociální služby pro seniory, respektující jejich potřeby, zamezující jejich vyloučení ze společnosti a umožňující jim žít plnohodnotný život v přirozeném prostředí.

Podporované projekty jsou zaměřeny na služby osobní asistence a pečovatelské služby, kvalitní aktivizační programy a dobrovolnictví v sociálních zařízeních pro seniory. Nadace pomáhá také při získávání kompenzačních pomůcek a podílí se na zabezpečování vybavení zařízení poskytující sociální služby pro seniory.

Nadace na základě Žádostí o poskytnutí nadačního příspěvku poskytuje příspěvky na konkrétní projekty organizací. Získané finanční prostředky z DMS budou použity na podporu jednotlivých prověřených projektů. O využití finančních prostředků pravidelně informujeme, na webových stránkách Nadace v rubrice Pomohli jsme    

Nadace Taťány Kuchařové - Krása pomoci

Posláním Nadace je usilovat o kontinuální a systematické řešení problematické situace seniorů v České republice a zlepšení kvality jejich života.
Nadace svým působením usiluje o rozvoj a uplatňování základních humanitárních a právních principů života společnosti, a tak deklaruje svoji snahu o všestrannou podporu a pomoc vedoucí ke zlepšování a rozvoji kvality života seniorů.Zpět

 

DMS FONDSENIORU
87 777

Organizace: Nadace Taťány Kuchařové - Krása pomoci

http://www.krasapomoci.cz

Celkový počet přijatých DMS

Od začátku projektu ke konci měsíce ledna 2017 získal projekt celkem 0 dms.

Aktuální NEOFICIÁLNÍ stav za poslední dva měsíce

[ DMS FONDSENIORU ] únor 22 dms
[ DMS FONDSENIORU ] leden 51 dms

Děkujeme

 

 

 

Cena DMS je 30 Kč, příjemce vaší pomoci obdrží 28.50 Kč. Informace o roční podpoře zde. Službu DMS zajišťuje:
Fórum dárců