Integrační centrum sociálních aktivit v Pardubicích - Kosatec

Integrační centrum sociálních aktivit v Pardubicích - Kosatec

S vaší pomocí podpoříme v Integračním centru sociálních aktivit v Pardubicích Kosatec handicapované osoby zejména z Pardubického kraje v získáním  co největší míry soběstačnosti a nezávislosti, možností zůstat ve svém přirozeného prostředí a získáním dobrých předpokladů  ke společenskému a pracovnímu uplatnění.

 

Podstatná část služeb České abilympijské asociace, o.s. je významná nejen zainteresováním širokých cílových skupin většinové (zdravé) společnosti, ale i účastí samotných lidí se zdravotním postižením  například ve funkcích lektorů, pracovníků a poskytovatelů služeb. Projekty tak přispívají i k možnosti pracovního uplatnění osob s handicapem.

 

Díky sociální a pracovní rehabilitaci spolu s osobní asistencí umožňujeme uživatelům setrvat v přirozeném  prostředí a zařadit se do širší společnosti. Na národní abilympiádě předvedou handicapovaní účastníci své pracovní dovednosti které jim, jak sami říkají, vrací chuť do života. Celostátní plnobarevný Abilympijský zpravodaj pak každé dva měsíce píše o životě nejen postižených. Zážitkové semináře umožňují účastníkům prožitek „na vlastní kůži" (například jízdu na vozíku) a přispívají tak k větší toleranci mezi většinovou (zdravou) populací a lidmi s handicapem. Naše Poradenské a konzultační středisko bezbariérovosti napomáhá odstraňovat architektonické bariéry například ve  veřejných budovách, restauracích, kulturních a sportovních zařízeních. Pro všechny generace osob s handicapem nabízíme v Klubu Lvíček, aktivní využívání volného času a navazován důležitých, přátelských vztahů. Projekt Epilepsie - 13. komnata umožňuje lidem s tímto onemocněním díky vzdělávacím kurzům spojeným s individuálním poradenstvím  pomoc v  pracovního uplatnění. V chráněných dílnách, tréninkové restauraci a kavárně  Integračního centra sociálních aktivit v Pardubicích  Kosatec získávají osoby se zdravotním handicapem základní pracovní návyky a možnost pracovního uplatnění. Unikátem jsou pak tréninkové byty, ty slouží osobám s handicapem k nácviku soběstačnosti a samostatnosti, například v poúrazových stavech dopravních nehod.  Společenský sál je pak místem pro kulturní a společenské akce, konference nejen zdravotně postižených a setkávání svépomocných skupin osob s různým handicapem.

 

Sbírkové konto Kapka vody pro Kosatec č.ú. 339338/5500, které spravuje Česká abilympijská asociace, o.s. na základě rozhodnutí ke sbírce vydaného Krajským úřadem Pardubického kraje ze dne 22.11. 2010, je otevřené pro individuální příspěvky i dárcovství.

 

Během 14 let své existence podpořila Česká abilympijská asociace, o.s. uvedenými službami několik stovek handicapovaných osob.  S ohledem na zahájení provozu Integračního centra sociálních aktivit v Pardubicích Kosatec  zajistíme rozšíření počtu služeb a tím i vyšší počet klientů, které budeme podporovat.

 

Prostředky z DMS budou rozděleny podle potřeb klientů České abilympijské asociace, o.s. s ohledem na jejich konkrétní potřeby vždy tak, abychom přispěli ke zkvalitnění jejich života.

Česká abilympijská asociace, o.s.

Česká abilympijská asociace pomáhá handicapovaným lidem dosáhnout co největší míry soběstačnosti a nezávislosti, zůstat ve svém přirozeného prostředí a získat dobré předpoklady ke společenskému a pracovnímu uplatnění. V rámci činnosti naší organizace poskytujeme klientům  sociální rehabilitaci a osobní asistenci.Zpět

 

DMS KOSATEC 30
DMS KOSATEC 60
DMS KOSATEC 90
87 777

Organizace: Česká abilympijská asociace, o.s.

http://www.caacz.cz
0 dms.

Aktuální ­ NEOFICIÁLNÍ stav za poslední­ dva měsíce

[ DMS KOSATEC ] kvě›ten 0 dms
[ DMS KOSATEC ] duben 0 dms

Děkujeme

 

 

 

Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč, příjemce vaší pomoci obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.
Informace o trvalé podpoře zde . Službu Dárcovské SMS zajišťuje Fórum dárců