Kam poslat DMS?

Životní prostředí, ekologie a zvířata, Regionální a ekonomický rozvoj a Vzdělávání a výzkum

Prohlédněte si projekty

Acorus, společně proti domácímu násilí

ACORUS, o. s. poskytuje osobám ohroženým domácím násilím  komplexní odbornou pomoc a všestrannou podporu směřující k překonání jejich nepříznivé sociální situace a k začlenění do běžného života bez přítomnosti násilí.

 

Výjimečnost ACORUSu tkví především v poskytování přímé odborné komplexní pomoci osobám ohroženým domácím násilím, zejména ženám a dětem, přičemž utajené bydlení je výše zmíněné klientele poskytováno nonstop (24 hod. denně). V praxi se jedná o víceúrovňový systém psychosociální pomoci, který nabízí uvedené klientele možnost:

1.       okamžitého bezpečného úkrytu a řešení akutní situace v rámci krátkodobého krizového pobytu (služba Krizová pomoc)

2.       azylové ubytování až na jeden rok s intenzivní sociálně právní, psychologickou a  pedagogickou pomocí (služba Azylový dům)

3.       poradenské služby sociálně právní, pedagogické a psychologické (služba Odborné sociální poradenství)

Uvedené aktivity tvoří ucelený systém ochrany a pomoci a kontinuálně na sebe navazují.  .

 

Podporou iniciativy „ACORUS: Společně proti domácímu násilí!" přispějete k zajištění 24 hodinové pomoci ženám a dětem, které byly nuceny z důvodu ohrožení domácím násilím opustit své domovy. Finanční prostředky ze sbírky budou použity na úhradu telekomunikačních poplatků - provoz nonstop poradenské linky. Na této telefonní lince zajišťují nepřetržitý provoz speciálně proškolení odborní pracovníci, kteří jsou schopni osobám ohroženým domácím násilím poskytnout krizovou intervenci a základní sociální poradenství. Zároveň bude ze sbírky uhrazen nájem v ambulantní poradně, kde je osobám ohroženým domácím násilím poskytováno odborné sociální poradenství (včetně psychologického a  právního).

 

Acorus, o.s.

ACORUS, o. s. poskytuje osobám ohroženým domácím násilím komplexní odbornou pomoc a všestrannou podporu směřující k překonání jejich nepříznivé sociální situace a k začlenění do běžného života bez přítomnosti násilí.Zpět

 

DMS ACORUS
87 777

Organizace: Acorus, o.s.

http://www.acorus.cz

Celkový počet přijatých DMS

Od začátku projektu ke konci měsíce března 2016 získal projekt celkem 0 dms.

Aktuální NEOFICIÁLNÍ stav za poslední dva měsíce

[ DMS ACORUS ] květen 5 dms
[ DMS ACORUS ] duben 19 dms

Děkujeme

 

 

 

Cena DMS je 30 Kč, příjemce vaší pomoci obdrží 28.50 Kč. Informace o roční podpoře zde. Službu DMS zajišťuje:
Fórum dárců