UNICEF

UNICEF (Dětský fond OSN) pracuje ve více než 150 zemích světa, kde dětem pomáhá přežít a podporuje jejich všestranný rozvoj. UNICEF dětem zajišťuje zdravotní péči, výživu, pitnou vodu a hygienu, základní vzdělání a ochranu před násilím, zneužíváním a riziky nemoci AIDS. Práce UNICEF je financována výhradně z dobrovolných příspěvků a z prodeje zboží*/. Největší část pomoci směřuje do těch částí světa, kde je situace dětí nejtíživější - do rozvojových zemí a do oblastí zasažených přírodní nebo válečnou katastrofou.

Cílem projektu je získání finančních prostředků pro pomoc dětem v nejchudších zemích prostřednictvím programů UNICEF, zaměřených zejména na tyto oblasti:

  • krizová pomoc v situacích přírodních a válečných katastrof
  • péče o děti raného věku
  • nezávadná voda a hygiena
  • podvýživa
  • očkování
  • prevence a léčba HIV/AIDS, pomoc sirotkům AIDS
  • vzdělávání pro všechny děti
  • ochrana dětí před jakýmkoliv zneužíváním, vykořisťováním a krutostí
Získané prostředky budou využity k zajišťování programů UNICEF na pomoc dětem. V případě humanitární katastrofy většího rozsahu budou prostředky využity k zajištění pitné vody, výživy dětí, očkování a další krizové péče o postižené děti, včetně vyhledávání ztracených dětí a co nejrychlejšího návratu dětí z postižených oblastí do škol. V souladu s platnými právními předpisy budou získané prostředky využity v zemích, pro které má UNICEF v ČR povolenu sbírku.

*/ UNICEF je v systému OSN jedinou organizací, jejíž činnost není financována z rozpočtu OSN, ale výhradně z dobrovolných příspěvků a darů organizací, firem a jednotlivců. Více než 96 % finančních prostředků, které UNICEF svojí činností v ČR a dalších vyspělých zemích získá, slouží k financování pomoci dětem (v roce 2009 činily přímé programové náklady UNICEF 90,2 %, podpora programů 6,1 %, administrativní a provozní náklady 3,7 %).


Více na www.unicef.cz

Český výbor pro UNICEF

UNICEF (Dětský fond OSN) pracuje ve více než 150 zemích světa, kde dětem pomáhá přežít a podporuje jejich všestranný rozvoj. UNICEF zajišťuje zdravotní péči, výživu, pitnou vodu a hygienu, základní vzdělání a ochranu před násilím, zneužíváním a riziky nemoci AIDS. Práce UNICEF je financována výhradně z dobrovolných příspěvků a z prodeje zboží. Největší část pomoci směřuje do těch částí světa, kde je situace dětí nejtíživější - do rozvojových zemí a do oblastí zasažených přírodní nebo válečnou katastrofou.Zpět

 

DMS UNICEF 30
DMS UNICEF 60
DMS UNICEF 90
87 777

Organizace: Český výbor pro UNICEF

http://www.unicef.cz
0 dms.

Aktuální ­ NEOFICIÁLNÍ stav za poslední­ dva měsíce

[ DMS UNICEF ] kvě›ten 284 dms
[ DMS UNICEF ] duben 343 dms

Děkujeme

 

 

 

Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč, příjemce vaší pomoci obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.
Informace o trvalé podpoře zde . Službu Dárcovské SMS zajišťuje Fórum dárců