Kam poslat DMS?

Životní prostředí, ekologie a zvířata, Regionální a ekonomický rozvoj a Vzdělávání a výzkum

Prohlédněte si projekty

Charitní dům sv. Františka - azylový dům a noclehárna

Zřizovatelem a provozovatelem Hospice sv. Lukáše je Charita Ostrava, nestátní nezisková organizace, která od roku 1991 poskytuje ve svých zařízeních sociální, sociálně zdravotní a humanitární pomoc lidem v nouzi, bez ohledu na jejich vyznání, rasu či národnost.

Charita Ostrava

Základním posláním Charity Ostrava je pomoc lidem v nouzi bez ohledu na jejich rasu, národnost, postavení či vyznání. Pomoc je realizována zejména prostřednictvím poskytovaných sociálních a sociálně zdravotních služeb.Zpět

 

DMS AZYLFRANTISEK
87 777

Organizace: Charita Ostrava

http://www.ostrava.caritas.cz

Celkový počet přijatých DMS

Od začátku projektu ke konci měsíce ledna 2017 získal projekt celkem 0 dms.

Aktuální NEOFICIÁLNÍ stav za poslední dva měsíce

[ DMS AZYLFRANTISEK ] únor 3 dms
[ DMS AZYLFRANTISEK ] leden 5 dms

Děkujeme

 

 

 

Cena DMS je 30 Kč, příjemce vaší pomoci obdrží 28.50 Kč. Informace o roční podpoře zde. Službu DMS zajišťuje:
Fórum dárců