Charitní dům sv. Františka - azylový dům a noclehárna

Zřizovatelem a provozovatelem Hospice sv. Lukáše je Charita Ostrava, nestátní nezisková organizace, která od roku 1991 poskytuje ve svých zařízeních sociální, sociálně zdravotní a humanitární pomoc lidem v nouzi, bez ohledu na jejich vyznání, rasu či národnost.

Charita Ostrava

Základním posláním Charity Ostrava je pomoc lidem v nouzi bez ohledu na jejich rasu, národnost, postavení či vyznání. Pomoc je realizována zejména prostřednictvím poskytovaných sociálních a sociálně zdravotních služeb.Zpět

 

DMS AZYLFRANTISEK 30
DMS AZYLFRANTISEK 60
DMS AZYLFRANTISEK 90
87 777

Organizace: Charita Ostrava

http://www.ostrava.caritas.cz
0 dms.

Aktuální ­ NEOFICIÁLNÍ stav za poslední­ dva měsíce

[ DMS AZYLFRANTISEK ] kvě›ten 3 dms
[ DMS AZYLFRANTISEK ] duben 5 dms

Děkujeme

 

 

 

Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč, příjemce vaší pomoci obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.
Informace o trvalé podpoře zde . Službu Dárcovské SMS zajišťuje Fórum dárců