Kam poslat DMS?

Životní prostředí, ekologie a zvířata, Regionální a ekonomický rozvoj a Vzdělávání a výzkum

Prohlédněte si projekty

Pojďme chránit zvířata

Pojďme chránit zvířata

V rámci projektu se budeme zaměřovat na informování a vzdělávání veřejnosti v oblasti ochrany zvířat, a to v následujících oblastech.

 • poskytování obecných i praktických informací o ochraně zvířat (např. jak postupovat v případech týrání zvířat atd.)
 • šíření informací týkajících se ochrany tzv. kožešinových zvířat (kampaň "Proti srsti", www.protisrsti.cz Otevřít odkaz v novém okně)
 • šíření informací týkajících se ochrany pokusných zvířat (kampaň "Za nahrazení pokusů na zvířatech, www.pokusynazviratech.cz Otevřít odkaz v novém okně, www.netestovanonazviratech.cz Otevřít odkaz v novém okně)
 • šíření informací týkající se ochrany zvířat v cirkusech (kampaň „Cirkusy bez zvířat", www.cirkusybezzvirat.cz)
 • informace o ochraně (nejen) toulavých koček a přímá pomoc v terénu převážně v Plzni a okolí (Sekce na ochranu koček při Svobodě zvířat, www.kocici.cz Otevřít odkaz v novém okně)

Svoboda zvířat Plzeň

Svoboda zvířat je celostátní nezisková organizace pro ochranu zvířat. Vychází z myšlenky, že každý život má svou vlastní neopakovatelnou hodnotu, která není závislá na momentálním hodnocení člověkem. Svoji činnost zahájila v roce 1994.

SZ se snaží změnit vztah lidí ke zvířatům. Nejde však jen o zlepšení životních podmínek zvířat, ačkoliv z krátkodobého hlediska s tímto přístupem SZ souhlasí. Hlavní snahou je změnit pohled na zvířata tak, aby byla vnímána jako tvorové, kteří mají hodnotu sami o sobě. Zacházení s nimi by nemělo být hodnoceno podle jejich možného úžitku pro člověka. Celá činonost SZ je založena na myšlence nenásilí a nepřekročení osobní svobody jednotlivce.

Mezi úspěchy SZ patří:

 • prosazení zákazu testování kosmetiky a jejích složek na zvířatech v ČR
 • pomohla nahradit některé pitvy a pokusy na zvířetech ve výuce na několika školách a fakultách
 • aktivně se zasadila o prosazení zákazu dovozu a prodeje psích a kočičích kožešin do EU
 • bylo odučeno více než 1300 programů pro základní i střední školy
 • byly uspořádány tři mezinárodní odborné konference, např. "Welfare v chovech kožešinových zvířat"
 • pravidelně jsou vydávány zprávy o situaci zvířat chovaných na kožešinových farmách a o zvířatech používaných k laboratotním účelům
 • v rámci kampaní "Cesta na smrt", "Oběti krásy" a "Proti srtsti" umístila SZ po celé ČR více než 600 bilboardů
 • více se dočtete na www.svobodazvirat.cz

Největším úspěchem, který však v této obasti SZ vnímá, je posun postojů veřejnosti ve vnímání zvířat jako cítících bytostí.Zpět

 

DMS SVOBODAZVIRAT
87 777

Organizace: Svoboda zvířat Plzeň

http://www.svobodazvirat.cz

Celkový počet přijatých DMS

Od začátku projektu ke konci měsíce ledna 2017 získal projekt celkem 0 dms.

Aktuální NEOFICIÁLNÍ stav za poslední dva měsíce

[ DMS SVOBODAZVIRAT ] únor 146 dms
[ DMS SVOBODAZVIRAT ] leden 168 dms

Děkujeme

 

 

 

Cena DMS je 30 Kč, příjemce vaší pomoci obdrží 28.50 Kč. Informace o roční podpoře zde. Službu DMS zajišťuje:
Fórum dárců