Zlepšování kvality života pacientů Kliniky dětské onkologie Brno

Účelem sbírky je shromažďování finančních prostředků na:

  • zajištění dostatku prostoru a možností k uchovávání komunikačních a sociálních dovedností v rámci samotné léčby pacientů Kliniky dětské onkologie FN Brno
  • zajištění prostoru ke znovuzapojení dětí po onkologické léčbě do kolektivu vrstevníků a společnosti (zejména rekonvalescenční pobyty pro pacienty, rodinné víkendy apod.)
eškerý

Nadační fond dětské onkologie KRTEK

Nadační fond dětské onkologie KRTEK podporuje od roku 1999 práci lékařů a zdravotníků Kliniky dětské onkologie Fakultní nemocnice Brno a je její neoddělitelnou součástí. Naší hlavní prioritou je zkvalitnění a zpříjemnění pobytu dětí v nemocnici, péče v průběhu trvání celé léčby a pomoc při vyrovnávání se s jejími následky. Zajišťujeme dovybavení pracovišť Kliniky dětské onkologie, přispíváme na výzkum, vzdělávání lékařů a zdravotnického personálu. Průběžně, podle aktuálních potřeb, vytváříme projekty zaměřené na cílenou pomoc jednotlivým hospitalizovaným dětem, i dětem, které již aktivní léčbu ukončily a vyrovnávají se s jejími následky.Nadační fond dětské onkologie KRTEK podporuje od roku 1999 práci Kliniky dětské onkologie FN Brno. Od začátku fungování NFDO KRTEK je jeho hlavní prioritou zkvalitnění a zpříjemnění pobytu dětí v nemocnici, péče v průběhu trvání celé léčby a pomoc při vyrovnávání se s jejími následky. Realizujeme programy na zvyšování kvality života malých pacientů a jejich blízkých.Zpět

 

DMS KRTEK 30
DMS KRTEK 60
DMS KRTEK 90
87 777

Organizace: Nadační fond dětské onkologie KRTEK

http://www.krtek-nf.cz
0 dms.

Aktuální ­ NEOFICIÁLNÍ stav za poslední­ dva měsíce

[ DMS KRTEK ] kvě›ten 105 dms
[ DMS KRTEK ] duben 116 dms

Děkujeme

 

 

 

Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč, příjemce vaší pomoci obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.
Informace o trvalé podpoře zde . Službu Dárcovské SMS zajišťuje Fórum dárců