Kam poslat DMS?

Životní prostředí, ekologie a zvířata, Regionální a ekonomický rozvoj a Vzdělávání a výzkum

Prohlédněte si projekty

Tříkrálová sbírka

Tříkrálovou sbírku pořádá každoročně Charita Česká republika a jedná se o největší dobrovolnickou akci u nás. Do ulic vychází kolem 15ti tisíc kolednických skupinek – převážně dětí a mladých lidí v přestrojení za tři krále. Vedle příspěvku do kasičky je samozřejmě sbírku možné podpořit i formou DMS nebo finančním příspěvkem na účet.

Z výtěžku jsou podpořeny služby a projekty Charit po celé republice, a to zejména na pomoc:
-    handicapovaným a nemocným
-    seniorům
-    matkám s dětmi v tísni
-    lidem bez domova a v materiální nouzi
-    lidem v těžké sociální situaci
-    dětem a mládeži ze sociálně rizikového prostředí
-    dalším osobám v krizi (například obětem domácího násilí, závislým na návykových látkách apod.)
Desetina výnosu jde na humanitární pomoc do zahraničí.


Charita Česká republika

Charita Česká republika pomáhá potřebným bez ohledu na jejich vyznání, rasu nebo národnost.
Je největším nestátním poskytovatelem zdravotních a sociálních služeb v České republice a věnuje se také humanitární pomoci a rozvojové spolupráci v zahraničí.Zpět

 

DMS KOLEDA
87 777

Organizace: Charita Česká republika

http://www.charita.cz
http://www.trikralovasbirka.cz
http://www.facebook.com/trikralovasbirka

Celkový počet přijatých DMS

Od začátku projektu ke konci měsíce ledna 2017 získal projekt celkem 0 dms.

Aktuální NEOFICIÁLNÍ stav za poslední dva měsíce

[ DMS KOLEDA ] únor 180 dms
[ DMS KOLEDA ] leden 47467 dms

Děkujeme

 

 

 

Cena DMS je 30 Kč, příjemce vaší pomoci obdrží 28.50 Kč. Informace o roční podpoře zde. Službu DMS zajišťuje:
Fórum dárců