Světluška

Světluška je dlouhodobý projekt Nadačního fondu Českého rozhlasu. Výtěžek sbírky je určen zejména na pomoc nevidomým dětem a lidem s těžkým zrakovým a kombinovaným postižením, kteří se dostali do tísnivé životní situace. Pečlivě hlídaný a auditovaný výtěžek přispěje k podpoře životní kvality a samostatnosti konkrétních nevidomých lidí a konkrétních projektů pro nevidomé.

Sbírka Světluška podporuje např.:
  • terénní služby pro rodiny s nevidomými dětmi (stimulace zraku a pohybu)
  • osobní asistenci pro nevidomé děti integrované do škol
  • příspěvky na speciální zdravotní pomůcky, na vodící psy
  • rekvalifikační programy a chráněné dílny
  • výuku prostorové orientace a samostatného pohybu s bílou holí
  • nácvik sebeobslužných činností
  • výuku speciálních dovedností, např. čtení a psaní Braillova písma
  • studijní stipendia
  • načítání zvukových knih atd.

Nadační fond Českého rozhlasu

Účelem fondu je podpora rozvoje kultury a všech forem umění, zvláště mladé talentované umělce ze sociálně slabých rodin či handicapované, podpora rozvoje a rozšiřování vzdělání, podpora v oblasti sociální a zdravotní, poskytování charitativní a humanitární pomoci.



Zpět

 

DMS SVETLUSKA 30
DMS SVETLUSKA 60
DMS SVETLUSKA 90
87 777

Organizace: Nadační fond Českého rozhlasu

http://www.svetluska.net

Aktuální ­ NEOFICIÁLNÍ stav za poslední­ dva měsíce

[ DMS SVETLUSKA ] březen 25284 dms
[ DMS SVETLUSKA ] únor 23940 dms

Děkujeme

 

 

 

Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč, příjemce vaší pomoci obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.
Informace o trvalé podpoře zde . Službu Dárcovské SMS zajišťuje Fórum dárců