Kam poslat DMS?

Životní prostředí, ekologie a zvířata, Regionální a ekonomický rozvoj a Vzdělávání a výzkum

Prohlédněte si projekty

Světluška

Světluška je dlouhodobý projekt Nadačního fondu Českého rozhlasu. Výtěžek sbírky je určen zejména na pomoc nevidomým dětem a lidem s těžkým zrakovým a kombinovaným postižením, kteří se dostali do tísnivé životní situace. Pečlivě hlídaný a auditovaný výtěžek přispěje k podpoře životní kvality a samostatnosti konkrétních nevidomých lidí a konkrétních projektů pro nevidomé.

Sbírka Světluška podporuje např.:
  • terénní služby pro rodiny s nevidomými dětmi (stimulace zraku a pohybu)
  • osobní asistenci pro nevidomé děti integrované do škol
  • příspěvky na speciální zdravotní pomůcky, na vodící psy
  • rekvalifikační programy a chráněné dílny
  • výuku prostorové orientace a samostatného pohybu s bílou holí
  • nácvik sebeobslužných činností
  • výuku speciálních dovedností, např. čtení a psaní Braillova písma
  • studijní stipendia
  • načítání zvukových knih atd.

Nadační fond Českého rozhlasu

Účelem fondu je podpora rozvoje kultury a všech forem umění, zvláště mladé talentované umělce ze sociálně slabých rodin či handicapované, podpora rozvoje a rozšiřování vzdělání, podpora v oblasti sociální a zdravotní, poskytování charitativní a humanitární pomoci.Zpět

 

DMS SVETLUSKA
87 777

Organizace: Nadační fond Českého rozhlasu

http://www.svetluska.net

Celkový počet přijatých DMS

Od začátku projektu ke konci měsíce ledna 2017 získal projekt celkem 1474694 dms, tedy 42.028.779,- Kč.

DMS SVETLUSKA1474694 dms

Aktuální NEOFICIÁLNÍ stav za poslední dva měsíce

[ DMS SVETLUSKA ] únor 23481 dms
[ DMS SVETLUSKA ] leden 24336 dms

Děkujeme

 

 

 

Cena DMS je 30 Kč, příjemce vaší pomoci obdrží 28.50 Kč. Informace o roční podpoře zde. Službu DMS zajišťuje:
Fórum dárců