Světluška

Světluška je sbírkový projekt Nadačního fondu Českého rozhlasu. Svítí na cestu nevidomým dětem a dospělým z celé České republiky. Přispívá například na:
- speciální pomůcky, které „mluví" nebo mají hmatový displej
- psí vodicí pomocníky
- osobní asistenty dětem i seniorům
- terénní služby pro rodiny s nevidomými dětmi (stimulace zraku a pohybu)
- studijní stipendia a zvyšování kvalifikace
- rozvoj talentu a tvořivých schopností nevidomých
- rekvalifikační programy a chráněné dílny
- výuku prostorové orientace a samostatného pohybu s bílou holí

Světluška je pomyslným světélkem ve tmě také pro mnoho organizací, které díky její finanční podpoře mohou realizovat projekty zaměřené na nevidomé. Světluška zkrátka pomáhá lidem, kteří nevidí nebo vidí velmi špatně, žít smysluplný život a cítit se užiteční.


Nadační fond Českého rozhlasu

Nadační fond Českého rozhlasu byl založen v roce 2000 a prostřednictvím svých sbírek pomáhá tam, kde je to potřeba. Ať už se jedná o sbírku Světluška na pomoc nevidomým, povodňovou sbírku Pomáhejte s námi, sbírku Pustevny, sbírku Pomáhejte s námi Nepálu či sbírku Cimrman pomáhá.

Tato pomoc je ale nejen finanční - prostřednictvím projektů pod hlavičkou Světlušky se snaží propojovat světy vidících a nevidomých, bourat zažité stereotypy ve vztahu ke zrakově postiženým a také dává příležitost veřejnosti nahlédnout do světa tmy, který vůbec není tak černý, jak by se na první pohled mohlo zdát.Zpět

 

DMS SVETLUSKA 30
DMS SVETLUSKA 60
DMS SVETLUSKA 90
87 777

Organizace: Nadační fond Českého rozhlasu

http://www.svetluska.net

Děkujeme

 

 

 

Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč, příjemce vaší pomoci obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.
Informace o trvalé podpoře zde . Službu Dárcovské SMS zajišťuje Fórum dárců