Cesta domů

Sdružení provozuje v Praze Domácí hospic Cesta domů. Za pomoci prostředků moderní paliativní péče umožňuje těm, kteří si to přejí, strávit závěrečné chvíle svého života:

  • důstojně
  • bez zbytečné bolesti a dalšího utrpení
  • v přítomnosti jejich nejbližších
  • doma.

Navzdory některým pozitivním změnám z posledních let je v České republice konec lidského života často doprovázen utrpením, osamělostí a ztrátou lidské důstojnosti. Nejnovější sociologické průzkumy na téma Umírání a péče o nevyléčitelně nemocné přinesly následující důležitá zjištění: lidé chtějí umírat doma (78 %), jsou ochotni se o své blízké starat až do konce (88 %) a zdravotníci rovněž považují domácí prostředí za nejlepší místo pro umírající pacienty (88 %). Ačkoliv tedy většina populace i zdravotníků zvedá ruku pro domácí péči o lidi na konci života, přibližně 75 % úmrtí se odehrává ve zdravotnických či sociálních zařízeních. Mobilní paliativní péče bohužel není dosud ze strany státu finančně podporována, není hrazena ze systému veřejného zdravotního pojištění. Hospicové občanské sdružení Cesta domů se dlouhodobě snaží o zlepšení této situace, jak poskytováním přímé péče, tak snahou o legislativní změny.

Finanční dary, které od Vás dostaneme, nám pomohou zajistit provoz Domácího hospice. Peníze užijeme především na mzdy našich zdravotníků, kteří jezdí za pacienty domů a poskytují jim a jejich blízkým komplexní pomoc v jejich posledních společných dnech.

Děkujeme Vám všem, kteří jste nám na péči o lidi, jejichž čas je krátký a právě proto tak důležitý, přispěli.

 

Cesta domů, z.ú.

Cesta domů je zapsaným ústavem, které se již od roku 2001 zabývá komplexní pomocí lidem na konci života a jejich rodinám. Cílem organizace je zlepšit v České republice podmínky péče o umírající, jejichž poslední chvíle jsou často doprovázeny utrpením, osamělostí a ztrátou lidské důstojnosti. O dosažení tohoto cíle dlouhodobě usilujeme jak prostřednictvím poskytování nepřetržité přímé pomoci umírajícím, kterou zajišťuje multidisciplinární tým domácího hospice složený z lékařů, zdravotních a sociálních pracovníků, psychoterapeuta a dobrovolníků, tak snahou o zlepšení postoje společnosti ve vztahu k lidem na konci života skrze edukační a osvětové aktivity.

Kromě služeb domácího hospice poskytovaných 24 hodin denně 7 dní v týdnu, poskytujeme odlehčovací služby; odborné poradenství pro celou ČR; provozujeme portál www.umirani.cz; provozujeme veřejnou knihovnu specializovanou na paliativní péči; vydáváme knihy, brožury a informační materiály; podílíme se na jednáních o změně systému paliativní péče v ČR.Zpět

 

DMS CESTADOMU 30
DMS CESTADOMU 60
DMS CESTADOMU 90
87 777

Organizace: Cesta domů, z.ú.

http://www.cestadomu.cz
0 dms.

Aktuální ­ NEOFICIÁLNÍ stav za poslední­ dva měsíce

[ DMS CESTADOMU ] kvě›ten 40 dms
[ DMS CESTADOMU ] duben 25 dms

Děkujeme

 

 

 

Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč, příjemce vaší pomoci obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.
Informace o trvalé podpoře zde . Službu Dárcovské SMS zajišťuje Fórum dárců