Kam poslat DMS?

Životní prostředí, ekologie a zvířata, Regionální a ekonomický rozvoj a Vzdělávání a výzkum

Prohlédněte si projekty

Překročit RUBIKON

Cílem projektu je poskytování bezplatných komplexních služeb vedoucích k integraci osob s trestní minulostí zpět do společnosti: služby pro zvýšení zaměstnanosti, k řešení zadluženosti a efektivity alternativních trestů, vč. programů ke snížení recidivy mladistvých pachatelů.

RUBIKON Centrum

Přes 20 let vytváříme programy ke snižování recidivy. Naší snahou je opětovně začlenit lidi s trestní minulostí do života, rozvíjet jejich konkurenceschopnost na pracovním trhu a posílit jejich ekonomickou situaci.

Podpořit sociální stabilizaci a vstup na trh práce lidí s trestní minulostí se vyplácí nejen pro ně samotné, ale i pro celou společnost.Zpět

 

DMS RUBIKON
87 777

Organizace: RUBIKON Centrum

http://www.rubikoncentrum.cz

Celkový počet přijatých DMS

Od začátku projektu ke konci měsíce ledna 2017 získal projekt celkem 26 dms, tedy 741,- Kč.

DMS RUBIKON26 dms

Aktuální NEOFICIÁLNÍ stav za poslední dva měsíce

[ DMS RUBIKON ] únor 0 dms
[ DMS RUBIKON ] leden 0 dms

Děkujeme

 

 

 

Cena DMS je 30 Kč, příjemce vaší pomoci obdrží 28.50 Kč. Informace o roční podpoře zde. Službu DMS zajišťuje:
Fórum dárců