Pomoc dětské psychiatrii v Opařanech

Z vybraných prostředků bude financována hippoterapie nebo ergoterapie pro pacienty Dětské psychiatrické nemocnice v Opařanech, vybavení pracovních dílen, nákup vánočních dárků nebo koncerty pro dětské pacienty.

Vojenský a špitální řád sv. Lazara Jerusalémského - Bohemia (OSLJ - Bohemia, n.g.o.)

Cílem OSLJ - Bohemia je bránit a ochraňovat křesťanskou víru, rozvíjet snahy o sjednocení křesťanů, aktivně konat humanitární a charitativní činnosti ve všech jejich podobách, zejména v souladu se slavnou tradicí Řádu vyvíjet a poskytovat ve všech formách pomoc, službu a péči nemocným a umírajícím a všeobecně všem, kteří pomoc, podporu a péči potřebují a sami si pomoci nemohou a za účelem realizace humanitárních a charitativních cílů shromažďovat finanční prostředky od svých členů, sympatizantů, nadací, grantů a dalších donátorů a vyvíjet sbírkovou činnost za tímto účelem. Zpět

 

DMS LAZARUS 30
DMS LAZARUS 60
DMS LAZARUS 90
87 777

Organizace: Vojenský a špitální řád sv. Lazara Jerusalémského - Bohemia (OSLJ - Bohemia, n.g.o.)

http://www.oslj.cz/oparany

Děkujeme

 

 

 

Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč, příjemce vaší pomoci obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.
Informace o trvalé podpoře zde . Službu Dárcovské SMS zajišťuje Fórum dárců