Kam poslat DMS?

Životní prostředí, ekologie a zvířata, Regionální a ekonomický rozvoj a Vzdělávání a výzkum

Prohlédněte si projekty

Nákup kompenzačních pomůcek

Cílem projektu je získat prostředky na nákup kompenzačních pomůcek pro klienty odlehčovací služby Dotek, o.p.s. a také pro klienty, kteří si kompenzační pomůcky půjčují do domácnosti, kde o ně pečuje rodina.

Dotek, o.p.s.

Posláním naší obecně prospěšné společnosti je citlivě a individuálně pečovat o seniory, kterým zdravotní stav neumožňuje samostatnost, s ohledem na jejich potřeby v bio-psycho-socio-spirituální rovině a s ohledem na jejich životní příběhy v návaznosti na prostředí, kde žijí či žili.Zpět

 

DMS DOTEK
87 777

Organizace: Dotek, o.p.s.

http://www.pecovatelstvi-dotek.cz

Celkový počet přijatých DMS

Od začátku projektu ke konci měsíce ledna 2017 získal projekt celkem 186 dms, tedy 5.301,- Kč.

DMS DOTEK186 dms

Aktuální NEOFICIÁLNÍ stav za poslední dva měsíce

[ DMS DOTEK ] únor 2 dms
[ DMS DOTEK ] leden 5 dms

Děkujeme

 

 

 

Cena DMS je 30 Kč, příjemce vaší pomoci obdrží 28.50 Kč. Informace o roční podpoře zde. Službu DMS zajišťuje:
Fórum dárců