Srdce pro vás

Nadace J&T (dříve Nadační fond J&T) působící v Česku již třináct let se v roce 2015 spojila s deníkem Blesk a společně realizují projekt Blesk Srdce pro vás. Nadace J&T zde funguje jako odborný garant. Tento projekt má za cíl zviditelnit kvalitní neziskové organizace a upozornit díky příběhům klientů, které vycházejí pravidelně na stránkách deníku Blesk, na aktuální témata v různých oblastech pomoci. Čtenářům umožňuje darovat peníze adresně a pomáhat jen spolehlivým neziskovým organizacím. Finanční dary mohou dárci posílat na dárcovské konto 0002160016/5800 vedené pod Nadací J&T nebo prostřednictvím DMS ve tvaru DMS SRDCEPROVAS na telefonní číslo 87 777. Dalším cílem projektu je umožnit neziskovým organizacím projít hodnocením spolehlivosti a ucházet se o značku Spolehlivá veřejně prospěšná společnost od AVPO ČR. Označení Spolehlivá veřejně prospěšná organizace je zárukou, že nezisková organizace efektivně naplňuje své deklarované poslání a řádně hospodaří se svěřenými prostředky. Nezisková organizace, která označení získá, je důvěryhodným partnerem pro dárce, spolupracující instituce, ale též pro zájemce o zaměstnání nebo dobrovolníky.
Všechny informace, příběhy, kontakty, možnosti pomoci, či představení nadací naleznete zde: www.blesk.cz/srdce-pro-vas

Nadace J&T

Posláním Nadace J&T je podpora aktivit právnických a fyzických osob sledujících obecně prospěšné cíle zejména se zaměřením na podporu projektů a aktivit sociálního charakteru; podpora dospělých a dětí s onemocněním, s fyzickým a mentálním postižením, sociálně slabých rodin s dětmi a ohrožených dětí za účelem prohloubení všestranné péče o ně.Zpět

 

DMS SRDCEPROVAS 30
DMS SRDCEPROVAS 60
DMS SRDCEPROVAS 90
87 777

Organizace: Nadace J&T

http://www.srdceprovas.cz

Děkujeme

 

 

 

Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč, příjemce vaší pomoci obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.
Informace o trvalé podpoře zde . Službu Dárcovské SMS zajišťuje Fórum dárců