Kontaktní sestra

Kontaktní sestra - váš člověk v každé nemocnici

Hlavní snahou NF Porozumění je zlepšení komunikace ve zdravotnictví a zařazení role Kontaktní sestry do systému zdravotní péče v ČR.

Kontaktní sestra by měla ulehčit a zpříjemnit pobyt v nemocnici. Pomoci pacientům/rodičům hospitalizovaných dětí s organizačními problémy, zajistit dostatečnou informovanost, zprostředkovat kontakt s lékaři a jinými odborníky, vysvětlit léčebné a ošetřovatelské postupy, poskytnout pacientům/rodičům možnost vypovídat se. Být jim praktickým průvodcem a  oporou po celou dobu hospitalizace.

Podpořte naší snahu začlenit Kontaktní sestru mezi zdravotníky každé nemocnice.

Nadační fond POROZUMĚNÍ

Posláním Nadačního fondu je shromažďování finančních prostředků k zajištění hmotné i nehmotné pomoci při podpoře iniciativ a aktivit přispívajících k vytváření, ochraně a rozvoji duchovních hodnot, ochraně lidských práv a sociálních hodnot, ochraně životního prostředí a kulturních památek, rozvoji vědy, vzdělání, tělovýchovy, kultury, zdraví a sportu.Zpět

 

DMS POROZUMENI 30
DMS POROZUMENI 60
DMS POROZUMENI 90
87 777

Organizace: Nadační fond POROZUMĚNÍ

http://www.porozumeni.cz

Děkujeme

 

 

 

Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč, příjemce vaší pomoci obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.
Informace o trvalé podpoře zde . Službu Dárcovské SMS zajišťuje Fórum dárců