Daruj den doma

Přibližně 80 % lidí si přeje zemřít doma, největší zdravotní pojišťovna VZP však ani v letošním roce neproplácí poskytovatelům této služby náklady na domácí hospicovou paliativní péči.
Hospic sv. Štěpána v Litoměřicích je jediným zařízením Ústeckého kraje, které tuto službu v okruhu 25 km poskytuje, jen v loňském roce jsme doprovodili 35 pacientů, od počátku roku 2015 jsme v domácí péči doprovodili 10 pacientů, další žádosti evidujeme, je tedy předpoklad, že loňský údaj bude v letošním roce výrazně překročen. Bez dostatku finančních prostředků to však nebude možné.

Hospic sv. Štěpána, občanské sdružení

Hospic sv. Štěpána je specializované nestátní zdravotnické zařízení poskytující již 14 let pacientům a jejich rodinám paliativní léčbu a péči v terminální fázích nevyléčitelného onemocnění. Cílem je zajistit nemocnému i jeho rodině maximální kvalitu života, a to buď v domácím prostředí, nebo v lůžkovém zařízení. Hospic proto také provozuje poradnu s půjčovnu pomůcek, ambulanci paliativní medicíny a léčby bolesti. Od ledna 2014 hospic poskytuje novou službu - paliativní a hospicovou péči v domácím prostředí.Zpět

 

DMS DENDOMA 30
DMS DENDOMA 60
DMS DENDOMA 90
87 777

Organizace: Hospic sv. Štěpána, občanské sdružení

http://www.hospiclitomerice.cz

Děkujeme

 

 

 

Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč, příjemce vaší pomoci obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.
Informace o trvalé podpoře zde . Službu Dárcovské SMS zajišťuje Fórum dárců