Hospicová péče sv. Kleofáše, o.p.s.

Projekt si klade za cíl zajistit provoz terénních zdravotních služeb v domácím hospici v Třeboni. Zejm. tedy financovat provoz automobilů, nákup léků a pomůcek nezbytných pro domácí hospicovou paliativní péči a dalších předmětů nezbytných pro práci zdravotních sester v rodinách klientů.

Hospicová péče sv. Kleofáše, o.p.s.

Posláním našeho mobilního hospice je umožnit rodině pečovat o těžce nemocného nebo umírajícího člověka v jeho přirozeném domácím prostředí. Rodinu především doprovázíme - a to nejen v odborné zdravotní péči, bez které by umírající nemohl být doma, ale i v oblasti sociální a duchovní - vše v souladu s přáním a možnostmi každé rodiny individuálně. Naše organizace nabízí základní i odborné sociální poradenství a v rámci něho také půjčovnu kompenzačních pomůcek pro širokou veřejnost.Zpět

 

DMS HOSPICTREBON 30
DMS HOSPICTREBON 60
DMS HOSPICTREBON 90
87 777

Organizace: Hospicová péče sv. Kleofáše, o.p.s.

http://www.kleofas.cz

Děkujeme

 

 

 

Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč, příjemce vaší pomoci obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.
Informace o trvalé podpoře zde . Službu Dárcovské SMS zajišťuje Fórum dárců