Dům pro Charitu

Dům pro Charitu je projekt, kterým chceme získat část prostředků na rozvoj a rekonstrukci nově zakoupeného domu čp. 10 ve Vrchlického ulici v Poličce.
V domě bude provozována významná část stále se rozrůstajících sociálních služeb Oblastní charity Polička. Své zázemí zde najdou služby pro rodiny s nezletilými dětmi Šance pro rodinu a Centrum náhradní rodinné péče, dále Osobní asistence pro osoby se zdravotním postižením a v regionu naprosto ojedinělá služba Otevřené dveře pro lidi s duševním onemocněním. V přízemí vznikne cvičná kuchyň pro osoby s mentálním postižením.

Oblastní charita Polička

Posláním Charity je pomáhat lidem v hmotné, sociální, duševní a duchovní nouzi bez ohledu na jejich příslušnost k rase, národnosti nebo náboženskému vyznání.
Naším posláním je pomáhat lidem v nouzi tak, aby vedli život odpovídající jejich důstojnosti, podporovat je v samostatnosti a aktivaci vlastních sil a možností, a doprovázet je v obtížné životní situaci.Zpět

 

DMS TRETIDUM 30
DMS TRETIDUM 60
DMS TRETIDUM 90
87 777

Organizace: Oblastní charita Polička

http://www.policka.charita.cz

Aktuální ­ NEOFICIÁLNÍ stav za poslední­ dva měsíce

[ DMS TRETIDUM ] duben 1 dms
[ DMS TRETIDUM ] březen 1 dms

Děkujeme

 

 

 

Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč, příjemce vaší pomoci obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.
Informace o trvalé podpoře zde . Službu Dárcovské SMS zajišťuje Fórum dárců