Šance pro děti

Pomáháme dětem z dětských domovů, opuštěným dětem a dětem v nouzi, aby mohly vyrůstat v rodinách a prožít šťastné dětství. U dětí s raným traumatem a deprivací se často objevují projevy, které mohou člověka překvapit. Většina dětí má velké potíže se sebedůvěrou, hodně dětí má odchylky ve vývoji (opožděný psychomotorický vývoj, přeskočení některých fází, problémy s růstem apod.), mnoho dětí má také problémy s pozorností. Našimi klienty jsou pěstounské rodiny z celé ČR, spolupracujeme nyní s 50 pěstounskými rodinami z 10 krajů ČR. V těchto rodinách vyrůstá více než 100 dětí.

Děti patří domů, z. s.

Posláním Děti patří domů, z. s. je podporovat a rozvíjet náhradní rodinnou péči a hostitelskou péči v České republice s hlavním cílem naplnit právo a potřebu dětí žít v rodině u „svých lidí." Tím se snažíme napomáhat snižování počtu dětí v dětských domovech a kojeneckých ústavech.Zpět

 

DMS SANCEPRODETI 30
DMS SANCEPRODETI 60
DMS SANCEPRODETI 90
87 777

Organizace: Děti patří domů, z. s.

http://www.sanceprodeti.cz
http://www.detipatridomu.cz

Děkujeme

 

 

 

Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč, příjemce vaší pomoci obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.
Informace o trvalé podpoře zde . Službu Dárcovské SMS zajišťuje Fórum dárců