Zajištění okamžité, rehabilitační a rekonstrukční pomoci při mimořádných událostech a řešení dlouhodobých problémů místních obyvatel s ohledem na ekonomické, sociální, zdravotní a ekologické aspekty života lidí.

Cílem projektu je získání peněžitých příspěvků na zajištění okamžité, rehabilitační a rekonstrukční pomoci při mimořádných událostech a na řešení dlouhodobých problémů místních obyvatel s ohledem na ekonomické, sociální, zdravotní a ekologické aspekty života lidí.

ADRA ČR je součástí mezinárodní sítě ADRA, která působí ve více než 125 zemích světa. Více než 20 let poskytujeme pomoc lidem v nouzi.

ADRA o.p.s.

ADRA, o. p. s. Česká republika organizuje a uskutečňuje pomoc lidem v ohrožení života a majetku, který je způsobeno přírodními katastrofami nebo válečnými konflikty. Svými aktivitami rovněž podporuje rozvoj společnosti v oblasti sociální vzdělávací a osvětové při respektu základních lidských práv a svobod doma i ve světě.Zpět

 

DMS ADRA 30
DMS ADRA 60
DMS ADRA 90
87 777

Organizace: ADRA o.p.s.

http://www.adra.cz

Děkujeme

 

 

 

Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč, příjemce vaší pomoci obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.
Informace o trvalé podpoře zde . Službu Dárcovské SMS zajišťuje Fórum dárců