Pomoc přichází na čtyřech tlapkách

Cílem projektu Pomoc přichází na čtyřech tlapkách je zkvalitnění života osob s postižením pomocí speciálně vycvičených psů.
Asistenční a signální psi dokážou částečně nahradit pomoc a službu osobních asistentů či rodinných příslušníků, čímž zvyšují soběstačnost a samostatnost lidí se závažným zdravotním postižením, možnosti při jejich zařazení do pracovního či vzdělávacího procesu, pomáhají jim při návratu do aktivního života, s běžnými denními úkony a sebeobsluhou, rozvojem jemné i hrubé motoriky, řečových a hmatových schopností, dokážou přivolat pomoc apod.

Helppes vychovává a cvičí v projektu Pomoc přichází na čtyřech tlapkách pro osoby s postižením tyto typy služebních psů:
Asistenční psy pro vozíčkáře a osoby s tělesným postižením, balanční psy
Asistenční / průvodcovské psy pro osoby trpící autismem
Asistenční / terapeutické psy pro dětské klienty
Signální psy pro osoby s diabetes
Signální psy pro osoby trpící stavy ztráty vědomí či záchvatovými onemocněními (epilepsie, kardio-záchvaty, narkolepsie atp.)
Signální psy pro osoby se sluchovým postižením
Psy se speciálním výcvikem pro osoby s kombinovanými handicapy
Protože pouze vodicí psi pro osoby se zrakovým postižením jsou všem výcvikovým subjektům plně hrazeni státem, a to až do výše 350.000,-Kč, ale všichni ostatní žadatelé, bez ohledu na typ a závažnost jejich postižení a jejich potřebnost, nedostanou na své psí pomocníky příspěvek od státu žádný a jsou pro možnost získání psího pomocníka zcela plně závislí na grantových řízeních, nadačních příspěvcích, sponzorských darech, firemních a individuálních dárcích apod., budou vybrané finanční prostředky z tohoto projektu využity ve prospěch osob s postižením - žadatelů o státem nedotované psí pomocníky.

Helppes - Centrum výcviku psů pro postižené, o.p.s.

Posláním neziskové organizace Helppes je integrace osob se zdravotním postižením do společnosti a kolektivu, jejich návrat do aktivního života, zařazení do vzdělávacího či pracovního procesu, rozšíření možností při sebeobsluze, získání větší samostatnosti, nezávislosti, sebevědomí, svobody a bezpečí. To vše pomocí speciálně vycvičených psů v projektu Pomoc přichází na čtyřech tlapkách.

Asistenční a signální psi dokážou částečně nahradit pomoc a službu osobních asistentů či rodinných příslušníků, čímž zvyšují soběstačnost lidí s postižením. Helppes je jediná profesionální nezisková organizace svého druhu v ČR, která je registrovaným poskytovatelem sociálních služeb. Helppes poskytuje zcela komplexní soubor souvisejících služeb - od zaškolení žadatele o speciálně vycvičeného psa, přes jeho výuku a proškolení, předání psa a secvičení se psem, až po následný servis po celou dobu aktivní služby psa. Helppes poskytuje všechny své služby pomocí profesionálního týmu nejen odborníků na výcvik psů, ale i pracovníků v sociálních službách s odborným vzděláním pro práci s osobami se zdravotním postižením.

Helppes, jako první organizace ze zemí tzv. bývalého východního bloku, dokázal splnit podmínky nejvyšších mezinárodních standardů v poskytování služeb tohoto druhu a získal akreditaci mezinárodních odborných organizací Assistance Dogs Europe a Assistance Dogs International.
Organizace Helppes je držitelem značky Spolehlivá veřejně prospěšná organizace, Ceny veřejnosti v ocenění "Neziskovka roku 2013 a 2014″, osvědčení NROS pro Zdravě řízenou NNO.
Helppes, jako jediný v ČR, je také držitelem Certifikátu světové organizace Delta Society.

Proč je pro klienty neziskové organizace důležitý výtěžek z tohoto projektu:
Pouze vodicí psi pro osoby se zrakovým postižením jsou všem výcvikovým subjektům plně hrazeni státem, a to až do výše 350.000,-Kč. Ale všichni ostatní žadatelé, bez ohledu na typ a závažnost jejich postižení a jejich potřebnost, nedostanou na své psí pomocníky příspěvek od státu žádný a jsou proto pro možnost získání psího pomocníka zcela plně závislí na grantových řízeních, sponzorských darech, donátorech, výtěžku z tohoto projektu apod.Zpět

 

DMS HELPPES 30
DMS HELPPES 60
DMS HELPPES 90
87 777

Organizace: Helppes - Centrum výcviku psů pro postižené, o.p.s.

http://www.helppes.cz

Děkujeme

 

 

 

Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč, příjemce vaší pomoci obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.
Informace o trvalé podpoře zde . Službu Dárcovské SMS zajišťuje Fórum dárců