Hospic Anežky České - Rozvoj hospicové péče

Hospic Anežky České, registrované nestátní zdravotně sociální zařízení - první hospic v ČR, slouží nemocným a jejich blízkým již 20. rokem. Usiluje o pozitivní a důstojný závěr lidského života v součinnosti s profesionální léčbou bolesti, tlumením dalších příznaků onemocnění se zajištěním lidské podpory. Usiluje o uspokojení všechny čtyřech okruhů potřeb těžce nemocného pacienta: biologických, psychologických, sociálních a spirituálních.

Darované finanční prostředky jsou určeny na zdravotnický materiál, léky, na opravy a údržbu zařízení potřebného při péči o těžce nemocné a vybudování nového zázemí pro Mobilní hospic Anežky České a ambulanci hospicové a paliativní léčby. 

Oblastní charita Červený Kostelec

Obecným předmětem činnosti je zřizování a provozování charitativních služeb, domovů, zdravotnických, sociálních, školských a jiných zařízení a služeb, jejich metodické vedení a poradenský servis, provozování půjčoven zdravotnických pomůcek, zajišťování a poskytování duchovní a pastorační péče, pořádání sbírek a humanitárních a kulturních akcí za účelem pomoci potřebným v České republice a v zahraničí.
Organizace poskytuje zdravotní a sociální služby (má registrováno 6 sociálních služeb), dále vzdělávání (vlastní akreditaci vzdělávacího střediska i akreditaci jednoho vzdělávacího projektu), volnočasové aktivity pro děti a mládež a další.Zpět

 

DMS HOSPICCK 30
DMS HOSPICCK 60
DMS HOSPICCK 90
87 777

Organizace: Oblastní charita Červený Kostelec

http://www.hospic.cz

Aktuální ­ NEOFICIÁLNÍ stav za poslední­ dva měsíce

[ DMS HOSPICCK ] duben 139 dms
[ DMS HOSPICCK ] březen 99 dms

Děkujeme

 

 

 

Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč, příjemce vaší pomoci obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.
Informace o trvalé podpoře zde . Službu Dárcovské SMS zajišťuje Fórum dárců