Vzděláním za prací

Projekt má za cíl pomoci cizincům v České republice získat zaměstnání a úspěšně se zapojit do života v české společnosti. V projektu si cizinci prohloubí znalosti českého jazyka, získají nové dovednosti a zdokonalí si ty, které již mají. Projekt cizincům nabídne jazykové kurzy, rekvalifikační kurzy a mnoho informací o praktickém životě v ČR, aby jim usnadnil získání zaměstnání a osamostatnění se na sociálním systému ČR.

Poradna pro integraci, z.ú.

Posláním Poradny pro integraci (PPI) je integrovat cizince do české společnosti, boj proti xenofobii a propagace multikulturní společnosti. Toto poslání naplňujeme již od roku 1997 poskytováním různých služeb cizincům a multikulturními aktivitami pro veřejnost.Zpět

 

DMS POMOCPPI 30
DMS POMOCPPI 60
DMS POMOCPPI 90
87 777

Organizace: Poradna pro integraci, z.ú.

http://www.p-p-i.cz

Děkujeme

 

 

 

Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč, příjemce vaší pomoci obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.
Informace o trvalé podpoře zde . Službu Dárcovské SMS zajišťuje Fórum dárců