Podpora vzdělávání a zlepšení úrovně života dětí s kombinovaným postižením

Mezinárodní charitativní organizace Pink Crocodile podporuje v Čechách vzdělávání a služby pro děti s těžkým kombinovaným postižením. Zároveň se snaží podporovat jejich práva, adekvátní zapojení se do společnosti a zlepšit úroveň jejich života. Team Pink Crocodile věří, že děti s kombinovaným postižením jsou schopné dělat vše tak, jako ostatní děti v běžné populaci, jen je třeba jim k tomu více pomoci od ostatních. Proto pro ně organizace založila školu Pink Crocodile School s rozsáhlým integračním programem, který je inspirován podobnými projekty z Velké Británie a USA. Jedná se o děti tak těžce kombinovaně postižené, které je obtížně zařadit i do stávající sítě speciálních škol (kombinovaná senzorická postižení s mentálním, fyzickým a zdravotním např. srdeční vada, těžká epilepsie či obtížný příjem potravy).
Děti se ve škole Pink Crocodile nejen vzdělávají a rehabilituji, ale také třeba účastní maratonu, hrají v kapele, jezdí na koni, učí se vařit, či lyžují. Každé jednotlivé dítě potřebuje ke svému vzdělávání speciální terapie a pomoc individuálního asistenta pedagoga. Program je registrován pod Magistrátem hl. města Prahy a MSMT a dostal velmi nadprůměrné hodnocení ČESKÉ ŠKOLNÍ INSPEKCE.
Zároveň se Pink Crocodile snaží prosadit, aby se i ostatní děti s takovýmto těžkým kombinovaným postižením mohly vzdělávat tak, jak je jim to umožněno v rámci Pink Crocodile School.
Státní podpora bohužel pokrývá jen část nákladů na vzdělávání a služby pro tyto děti a je v ČR až 15x nižší, než v jiných státech EU. Proto se Pink Crocodile snaží získat dotace pomoci fundraisingových aktivit, např. DMS

Podpořte nás!

Pink Crocodile, o.p.s.

Mezinárodní charitativní organizace Pink Crocodile podporuje v Čechách vzdělávání a služby pro děti s těžkým kombinovaným postižením. Zároveň se snaží podporovat jejich práva, adekvátní zapojení se do společnosti a zlepšit úroveň jejich života. Team Pink Crocodile věří, že děti s kombinovaným postižením jsou schopné dělat vše tak, jako ostatní děti v běžné populaci, jen je třeba jim k tomu více pomoci od ostatních. Proto pro ně organizace založila školu Pink Crocodile School s integračním programem. Děti se tam nejen vzdělávají a rehabilitují, ale také třeba účastní maratonu, hrají v kapele, jezdí na koni, učí se vařit, či lyžují, apod.

V zahraničí má Pink Crocodile projekty podporující neslyšící děti, žijící v chudobě, zejména v Indii, Srí Lance a Bangladéši.Zpět

 

DMS PINK 30
DMS PINK 60
DMS PINK 90
87 777

Organizace: Pink Crocodile, o.p.s.

http://www.pink-crocodile.org

Děkujeme

 

 

 

Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč, příjemce vaší pomoci obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.
Informace o trvalé podpoře zde . Službu Dárcovské SMS zajišťuje Fórum dárců