Darujte domov

Domov svaté Rodiny je nestátní nezisková organizace, která od roku 1991 poskytuje celoroční pobytové služby dospělým lidem s mentálním a kombinovaným postižením. V současné době pečuje Domov o 76 lidí, z toho někteří nedosáhnou svým příjmem na plnou úhradu za službu.
Spolek Přátelé domova, který se skládá převážně z rodičů klientů, se rozhodl formou DMS pomoci pěti lidem, kteří v Domově žijí a nemají nikoho, kdo by jim s úhradou za službu finančně pomohl.

Přátelé domova, z.s.

Spolek Přátelé domova spolupracuje s vedením Domova a podílí se na jeho koncepčních záměrech. Pomocí získaných financí pomáhá zvýšit kvalitu života klientů Domova. Každý rok plně financuje týdenní rekreaci pro klienty, podílí se platbě za canisterapii. Také nakupuje drobné vybavení, rehabilitační pomůcky a finančně podporuje osobní asistenci klientů.
Další oblastí činnosti je koordinace vzájemné pomoci mezi rodiči.Zpět

 

DMS POMOCDOMOVU 30
DMS POMOCDOMOVU 60
DMS POMOCDOMOVU 90
87 777

Organizace: Přátelé domova, z.s.

http://www.domovsvaterodiny.cz

Děkujeme

 

 

 

Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč, příjemce vaší pomoci obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.
Informace o trvalé podpoře zde . Službu Dárcovské SMS zajišťuje Fórum dárců