Zpátky na nohy

Projekt ZPÁTKY NA NOHY si klade za cíl zkvalitnění neurorehabilitace poskytované ordinací Neurologické kliniky Fakultní nemocnice Královské Vinohrady v Praze ve spolupráci se 3. Lékařskou Fakultou University Karlovy použitím špičkové technologie

CEROS, Centrum komplexní neurorehabilitační péče pro nemocné s roztroušenou sklerózou, o.p.s.

Obecně prospěšná společnost CEROS se věnuje vytváření standardů v neurorehabilitaci nejen na úrovni ČR, ale i na mezinárodní úrovni. CEROS o.p.s. se tak snaží zařadit do standardu ČR nejlepší možnou péči v oblasti neurorehabilitace, která bude podložená klinickými studiemi a bude přinášet co možná nejefektivnější výsledky neurologicky nemocným pacientům.

Tato práce zahrnuje:
- utváření týmu odborníků pro neurorehabilitaci a školení dalších expertů
- rozpracovávání teoretických hypotéz a ověřování v klinické praxi s jejich následnou prezentací na národní i mezinárodní úrovni (vytváření standardů v neurorehabilitaci)
- příprava argumentů pro jednání se zdravotními pojišťovnami
- získávání podpory odborných společností
- pořádání projektů, jejichž cílem je informovat lidi s RS, odborníky, i laickou veřejnost o onemocnění RS, možnostech léčby a možnostech/nutnosti aktivního začlenění do společnosti

Vizí obecně prospěšné společnosti CEROS je vybudovat síť hierarchizovaného systému pracovišť, která by v celém státě zajišťovala včasnou, trvalou, specifickou a komplexní péči v oblasti neurorehabilitace.Zpět

 

DMS ZPATKYNANOHY 30
DMS ZPATKYNANOHY 60
DMS ZPATKYNANOHY 90
87 777

Organizace: CEROS, Centrum komplexní neurorehabilitační péče pro nemocné s roztroušenou sklerózou, o.p.s.

http://www.zpatkynanohy.cz

Děkujeme

 

 

 

Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč, příjemce vaší pomoci obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.
Informace o trvalé podpoře zde . Službu Dárcovské SMS zajišťuje Fórum dárců